cdNieuwsberichten

titel nieuwsberichtPIL bvba & HSBIB slaan de handen in elkaar

PIL bvba is vanaf 2018 verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van HSBIB voor gans België. Voor product info: visit www.hsbib.nl ( in..
[-Lees verder-]

titel nieuwsberichtPIL bvba marktleider als leverancier van alle RF-ID boeklabels en AVM labels voor bibliotheken

Al onze kwalitatieve labels zijn van de goedkoopste van de Benelux, universeel ( werken met alle gangbare systemen ),zijn voorzien van..
[-Lees verder-]

titel nieuwsberichtHersteldienst bekraste-onbruikbare disks slechts 3 werkdagen

Reeds 14 jaar herstellen wij met succes professioneel de bekraste disks van bibliotheken aan uitzonderlijke voorwaarden!. Sinds April 2012 gebruiken wij..
[-Lees verder-]

cdKlantenlogin


Aanvraag Login

Gebruikersvoorwaarden

De informatie die u terugvindt op deze website (www.progint.be) wordt u aangeboden door Progress International bvba op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruikersvoorwaarden op deze pagina. Informatie op deze website houdt in: alle teksten, fotomateriaal, afbeeldingen, layout, sjablonen, templates en structuren die de constructie, vorm en inhoud van de website uitmaken.

 1. Aansprakelijkheid 
  Progress International Lier bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.  Progress International bvba heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Progress International bvba de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Progress International bvba noch providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.
   
 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
  Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden tenzij op voorhand schriftelijke toestemming wordt gevraagd aan Progress International bvba . Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met  Progress International bvba . De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Progress International bvba . 
   
 3. Links en verwijzingen
  Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Progress International bvba controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Progress International bvba de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen Progress International bvba en de uitbaters van deze sites.  Progress International bvba aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Progress International bvba verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Progress International bvba .
   
 4. Bescherming van de persoonsgegevens
  De gegevens die Progress International bvba ontvangt via de website worden opgenomen in de databank van Progress International bvba . Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe mailt u naar Progress International Lier bvba .

cdNieuwsbrief

Regelmatig brengen wij ook een nieuwsbrief uit. Wil je deze ook ontvangen? Vul dan onderaan jouw naam en emailadres in.

cdContactgegevens

Progress International bvba
Keizershofdijk 2a
2222 itegem

GSM +32 (0)499 43 68 88

 • Info:info@progint.be
 • Sales: sales@progint.be
 • Webmaster: web@progint.be
 • Volg ons op